Maxilla Air

Maxilla Air er en oppustelig halskrave til istandgørelse ved dødsfald.


3D animation af Maxilla Air

Prototype af Maxilla Air

Forbedre æstetik

Maxilla Air reducere trykmærker på huden og giver derved mindre udseendemæssige konsekvenser.

Ressourcebesparelser

Maxilla Air er med til at skabe ressourcebesparelser i sundhedssektoren og lette arbejdsgangen for de sundhedsfaglige.

Miljøvenlige materialer

Maxilla Air er lavet af miljøvenlige materialer som ved bortskaffelse mindsker udledning af CO2.

Produktet Maxilla Air er lige nu under Patent Pending. Efter patentlovens §56 stk. 2 angives her patentansøgnings nummeret: PA 2022 00386

Formål


Vores ide Maxilla air er en oppustelig halskrave, som skal opretholde kæben i den ønskede stilling, stabilisere hovedstillingen, samt mindske risikoen for trykmærker hos en afdød person. Kraven er en manchet som spændes om halsen på den afdøde, hvorefter den pustes op med en manuel håndpumpe indtil ønsket effekt. Kraven består af et stort luftkammer, som er inddelt zoner. En horisontal zone som giver den opløftende effekt på kæbepartiet og som derved presser kæben op og holder munden lukket på den afdøde, og to vertikale zoner som stabiliserer hovedstillingen.

Kraven skal sidde på den afdøde indtil dødsstivheden indtræder, hvorefter den kan afmonteres og kæben vil forblive i den ønsket stilling.