Om os


Virksomhedens vision

Saluscurs vision er at udvikle og sælge innovative og bæredygtige produkter til sundhedssektoren.

Vi ønsker at lette arbejdsgangen for de sundhedsfaglige, samtidig med kvaliteten og bæredygtigheden øges.

Vi har fokus på:

Innovation
Bæredygtighed
Miljøvenlig produktion
Dansk arbejdskraft
Forbedre sundhedssektoren
FN's verdensmål

Teamet bag Saluscur


Julie Grønkjær Jensen

Sygeplejerske

Simon Poulsen

Maskinmester

Bæredygtighed


Hos Saluscur har vi fokus på af FN's verdensmål, ikke kun for at skabe bedre og

mere bæredygtige produkter, men også for at sætte fokus på adfærd og skabe bedre arbejdsvilkår.

FN's verdensmål nr. 3

Sundt liv og trivsel er et af de 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

FN's verdensmål nr. 8

Anstændige jobs og økonomisk vækst er et af 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Verdensmålene for bæredygtige udvikling søger at fremme vedvarende økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud. Fokus på politikker, som er gunstige for iværksætterkultur og jobskabelse er nøglen til dette. Det er samtidig vigtigt at indsætte effektive foranstaltninger for at udrydde tvangsarbejde, slaveri og menneskehandel.

FN's verdensmål nr. 9

Den teknologiske udvikling er også nøglen til at finde varige løsninger på både økonomiske og miljømæssige udfordringer, eksempelvis ved at skabe nye arbejdspladser og fremme energieffektivitet. Fremme bæredygtig industri og investere i videnskabelig forskning og innovation er alle vigtige måder til at fremskynde bæredygtig udvikling.

Industri, innovation og infrastruktur er et af 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

FN's verdensmål nr. 12

Effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer, er vigtige målsætninger for at nå dette mål.


Ansvarligt forbrug og produktion er et af 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.Læs mere om FN's 17 verdensmål herunder